365 дни на психотерапията: 356 – Метамодел

МЕТАМОДЕЛЬ (гръцки ез. meta — след, за, чрез; първа съставна част на сложни думи, която обозначава следването на нещо, преходът към нещо друг; промяна на състоянието, превръщане). Комплекс от лингвистични средства за събиране на информация, насочени към това да се възстанови връзката между речта на човека и онзи опит, който тази реч представя. Фундаментално се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 356 – Метамодел