365 дни на психотерапията: 355 – Медитация

Произлиза от латинското meditor (размишлявам, обмислям); страдателното причастие от този глагол meditari означава „движещ се към центъра” («движимый к центру»). Видно е, че многозначността на латинската дума всъщност предопределя закрепването на този термин в психотерапевтичната и религиоведската литература за понятието М. Съществуват много определения на М., но доколкото всички те описват процес, възприет в една … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 355 – Медитация