365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРЕНИНГ (активно социално обучение) (активное социальное обучение). Това е комплексно социално-диалектично направление, ориентирано към широх кръг различни сфери на социалната практика, което използва различни форми и методи за активно психологично и социално-психологично въздействие с цел развиване у хората на знания, умения и навици за по-ефективно социално функциониране, за повишаване на психологичната култура, за оптимизиране … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг