365 дни на психотерaпията: 350 – Кризисна интервенция

Представлява оказване на спешна медико-психологическа помощ на хора, които се намират в състояние на криза. Практиката на К. И. се основава на теорията за кризата на Линдеман (Линдеман, Lindemann E., 1944) и на концепциите за стадиите на жизнеиия цикъл и за кризата на идентичността на Ериксън (Эриксон, Erikson M., 1950). Кризата се разбира като състоянието … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 350 – Кризисна интервенция