365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия

Нееднозначно разбирано направление на психотерапията, цел на което се явява промяната на психичното функциониране на човека с помощта на ориентирани към тялото методически прийоми. Отсъствието на стройна теория, на ясно разбиране на въздействието и на принципите за прилагане на телесно-ориентираните техники водят към необосновано разширяване на границите на Т.О.П. Понастоящем са описани най-малко 15 различни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 349 – Телесно-ориентирана психотерапия