365 дни на психотерапията: 347 – Koгнитивна психотерапия

Основните тези на К. П. са формулирани от Бек (Бек, Beck А. Т.), независимо от Елис (Эллис, Ellis А.), който през 50-те г. на ХХ в, разработва метод за рационално-емоционалната психотерапия (рационально-эмоциональной психотерапии). Като самостоятелно направление К. П. се формира по-късно – през 60-те г. К. П. представлява сама по себе си развитие на поведенческата … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 347 – Koгнитивна психотерапия