365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа

С този термин се обозначава: 1) направление в дълбинната психология, което разглежда безсъзнателното в качеството му на детерминанта на развитието и на функционирането на личността; 2) психотерапевтична система, в основата на която лежи разкриването на особеностите на човешките преживявания и действия, обусловени от неосъзнавани мотиви. В своя труд „Аз и То” («Эго и Ид»), Фройд … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 346 – Класическа психоанализа