365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер

Автор на тази методика, наричана още „Символ-драма” («Symboldrama») и представляваща сама по себе си един от най-успешните опити да се систематизират „сънищата наяве”  («грез наяву»), се явява Лойнер (Лейнер, Leuner H., 1980). Концептуално в нейната основа лежи моделът на аналитичната психодинамика. Методиката за първи път е публикувана от автора през 1954 г., като постепенно бива … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер