365 дни на психотерапията: 342 – Йога

Специален санкритски термин за обозначаване на психотехника, ориентирана конкретно върху постигане на дълбинни трансперсонални състояния на съзнанието. Буквалният превод означава „връзка, съединение”, разбирано по-широко като „свързване в едно, обединяване на чувствата, мислите и психичните фактори изобщо и тяхното съсредоточаване върху единствения обект на съзерцание”  (Торчинов Е. А., 1997). Погрешната аналогия на етимологичните двойки „йога-връзка” («йога— … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 342 – Йога