365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия

Методът е разработен от Хайгл-Еверс и Хайгл ((Хайгл-Эверс и Хайгл (Heigl-Evers A., Heigl F. S.)) и по същество представлява самостоятелен вариант на груповата психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия). Моделът на И. П. заема своя собствена „ниша” в психотерапевтичните структури, отличавайки се както от комуникативно-активиращите подходи, основани предимно на поведенчески и психодраматични прийоми, така и от класическите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия