365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман

Основана е на психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд, Freud S.) и с психоаналитично-ориентираните концепции на неговите последователи, в частност на тези на интерперсоналната психотерапия на Съливан (интерперсональная психотерапия Салливана, Sullivan H. S., 1953). Принципите на интензивната психотерапия са формулирани от Фром-Райхман (Фромм-Райхманн, Fromm-Reichmann F., 1951) в резултат на многогодишния опит в прилагането на тази концепция … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман