365 дни на психотерапията: 338 – Инициална терапия по Дюркем

Метод за психотерапия (initiatische therapie), създаден през 50-те години на 20-ти век в Германия от немския теолог, философ и психолог Дюркем ((Дюркхайм (Durckheim K. G., 1896-1988)) и неговата, първоначално сътрудничка, а след това съпруга, психологът Гипиус-Дюркем ((Гиппиус-Дюркхайм (Hippius-Durckheim M., род. през 1909)). Методът представлява сам по себе си синтез между източната мъдрост и западната психотерапия, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 338 – Инициална терапия по Дюркем

365 дни на психотерaпията: 337 – Индивидуална психотерапия

В И. П. в качеството на основен инструмент за лечебно въздействие встъпва психотерапевтът, а психотерапевтичният процес протича в диадата лекар-пациент. В организационен аспект, И. П. се различава от груповата (където като инструмент за лечебното въздействие встъпва и психотерапевтичната група/психотерапевтическая группа), колективната и семейната психотерапия (семейная психотерапия). На практика И. П. се използва в рамките на … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 337 – Индивидуална психотерапия