365 дни на психотерапията: 336 – Значение на медицинските сестри в психотерапията

През последните десетилетия се отбелязва изразена тенденция към засилване на ролята на средния медицински персонал в усъвършенстването на всички системи в здравеопазването, което е обусловено от различни преобразувания в областта на обучението, и от по-високото ниво на подготовка и организация на дейността на медицинските сестри. Днес е нужно те да притежават сложни медицински, природо-научни, а също така технически познания и навици, които са им необходими, за да се грижат за болните. В западните страни в съответствие с изискванията на нашето време вече в продължение на много години медицинските сестри се подготвят по разширени програми, което значително повишава техния статус като фактически помощници на лекарите. Медицинските сестри встъпват в качеството им на педагози и активно провеждат научни изследвания в сферата на тяхната дейност наравно със специалистите с висше образование.

В някои медицински вузове на Русия са създадени факултети за подготовки на медицински сестри с висше образование, в които се приемат хора, завършили медицинско училище, с цел тяхното по-нататъшно професионално усъвършенстване и подготвянето им за по-сложни видове дейност. Основната задача на тези факултети е да подготвят специалисти, които да организират дейността на медицинските сестри на места във всяко едно от структурните подразделения в системата на здравеопазването и да осъществяват ръководството на това подразделение. Допълнителни техни функции могат да бъдат провеждането на научно-изследователски разработки в сферата на техните професионални интереси, а също така мениджмънт на създаването на нови или търговски структури в системата за предоставяне на медицинска помощ, например на специализирани лечебни учреждения, ориентирани към дейността на семейните лекари и дори по-тясно – на семейните психотерапевти.

За да са подготвени да работят в областта на психотерапията, медицинските сестри се обучават допълнително по специални програми (с оглед много особености на техните сфери на дейност). На пъро място те преминават лабораторен тренинг (лабораторный тренинг), в рамките на който овладяват технологии за ефективно взаимодействие с болните. Основа на професионализма на медицинските сестри се явяват техните развити (оттренирани) способности в сферата на социалната перцепция, които им позволяват да изслушват активно пациентите, да им оказват емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка). В заключение, събраната и структурирана информация за поведението и преживяванията на болните се записва в дневника за наблюдение с цел осигуряването на обратна връзка (обратная связь). Не по-малко важна за медицинските сестри, работещи в областта на психотерапията, се явява способността им за ярка, отчетлива експресия, т.е. за активно, открито използване в отношенията с болните на всички видове невербална комуникация. Това прави поведението на сестрите „прозрачно’ («прозрачным») (разбираемо) за пациентите без допълнителни емоционални усилия от тяхна страна. Особено важно е също така, че подобно поведение на медицинските сестри може да се разглежда в качеството на модел (образец) на поведение за болните.

В различните структурни подразделения на психотерапевтичните служби медицинските сестри осъществяват комплекс от мероприятия по терапия чрез среда (терапия средой), която осигурява на пациентите общуване един с друг, създава предпоставки за реализирането на принципи за самоуправление във формиращото се общество от болни, което ускорява тяхното оздравяване. Медицинските сестри провеждат поведенческа психотерапия (поведенческая психотерапия), например под формата на функционална тренировка на поведението или реализират нейните отделни елементи (назначени от лекаря и в контекста на тактиката за лечение на конкретния болен). Медицинските сестри осъществяват с пациентите арт-терапия (арттерапия), в много случаи те успешно могат да изполват прости форми на библиотерапия (библиотерапия), а след специална подготовка на тях може да се поверят заниманията по телесно-ориентирана психотерапия (телесно-ориентированная психотерапия), хореотерапия (хореотерапия) или провеждането на отделни психогимнастически упражнения в съответствие с общите задачи в лечението на болните. В случаите на по-нататъшна интеграция на видеотехниката в психотерапевтичния процес, след допълнително обучение, медицинските сестри могат да провеждат една от съвременните форми на естетопсихотерапия –съвместното гледане на филми от малка група пациенти, като филмите са художествени […] (на най-известните популярни в световен мащаб кинорежисьори) с последващо обсъждане на съдържанието или сюжета по отработен алгоритъм).

Всички очертани по-горе задачи могат да бъдат изпълнени от медицинската сестра единствено при условия, че тя постоянно усъвършенства своите професионални знания и навици. От медицинската сестра се очаква също така постоянно да повишава своето културно ниво и да се стреми към личностен ръст.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s