365 дни на психотерапията: 336 – Значение на медицинските сестри в психотерапията

През последните десетилетия се отбелязва изразена тенденция към засилване на ролята на средния медицински персонал в усъвършенстването на всички системи в здравеопазването, което е обусловено от различни преобразувания в областта на обучението, и от по-високото ниво на подготовка и организация на дейността на медицинските сестри. Днес е нужно те да притежават сложни медицински, природо-научни, а … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 336 – Значение на медицинските сестри в психотерапията