365 дни на психотерапията: 335 – Жетонна система

ЖЕТОННАЯ СИСТЕМА (token economy). Насочена е към създаване на условно подкрепление (подкрепление), необходимо за това да се затвърди за по-продължително време психотерапевтически желаното поведение на пациента. Теоретична основа на методиката се явява моделът на оперантното обуславяне на Скинър (опорантное обусловливание Скиннера, Skinner В. F.). Пациентът, който се държи по терапевтично желания начин, получава специални жетони, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 335 – Жетонна система