365 дни на психотерaпията: 334 – Дазайнанализ

На руски език - ДАЗАЙНАНАЛИЗ. Представлява направление в съвременната психотерапия, разработено от Бинсвангер (Бинсвангер, Binswanger L.), Бос (Босс, Boss M.), Мей (Мей, May R.), Кун (Кун, Kuhn R.), Страус (Страус, Straus R.). То се оновава на концепциите на Хайдегер (Хайдеггер,  Heidegger M.) и Хусерл (Гуссерл, Husserl E.) и на първо място на осъществения от тези … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 334 – Дазайнанализ