365 дни на психотерапия: 331 – История на психотерапията (кратък очерк)

Психотерапията, както и всеки друг отрасъл на медицината, има своя история като наука и практика на лекуване. Развитието на наука, в това число и на психотерапията, не е линеен, а сложен и многостранен процес на развитие с периоди на завръщане към минали етапи. Историята на науката проследява процеса на натрупване на знания, на еволюиране на … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 331 – История на психотерапията (кратък очерк)