365 дни на психотерапията: 330 – Конструктивен спор

Една от методиките на съпружеската психотерапия (супружеская психотерапия) е К. С.  (Kratochvil S., 1991), който, на свой ред, се явява модификация на прийома „честна борба” (честная борьба», Bach G., Wygen P., 1969). Същността на методиката се заключава в това, че на съпрузите се предоставя възможност открито и нетравматично да обменят информация за наличните у тях … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 330 – Конструктивен спор