365 дни на психотерапията: 329 – Контрол на дишането

Съзнателният К. Н. Д. (регулирането на дихателните движения) е вероятно най-древният от всички известни методи за снемане на емоционалното напрежение. Няколко столетия до нашата ера той вече се прилага за намаляване на чувството на тревога и за обща релаксация (релаксация).  Съзнателен К. Н. Д. с цел постигането на състояние на отпускане може да се открие … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 329 – Контрол на дишането