365 дни на психотерапията: 328 – Копинг-механизми (механизми за справяне)

КОПИНГ-МЕХАНИЗМЫ (МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ) (от англ. coping — справян). Изучаването на поведението на човека в стресови ситуации води до разкриването на механизми за справяне, или копинг-механизми, които определят успешната или неуспешната адаптация. За първи път терминът „копинг” («coping») се използва от Мърфи (Мерфи, Murphy L.) през 1962 г.  при изследването на начините за преодоляване от страна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 328 – Копинг-механизми (механизми за справяне)