365 дни на психотерапията: 327 – Конфронтация

1) Противопоставяне, стълкновение, противостоене на мненията на хора или на групировки. В този негов социално-психологически смисъл терминът може да се употребява при описване на процеса на групова или на семейна психотерапия (семейная психотерапия). 2) В психотерапията това е един от основните технически прийоми за представяне на един пациент или на група на техните неосъзнавани или … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 327 – Конфронтация