365 дни на психотерапията: 326 – Косвено внушение

Разновидност на внушението (внушение), при което неговото съдържание се подкрепя от строго определени и конкретни условия, при наличието на които то ще се реализира. В случаите на К. В. се използва допълнителен дразнител, който придобива ново информационно значение при провеждането на прякото внушение. Тази форма на внушение се явява основа на опосредстващата и потенционираща психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 326 – Косвено внушение