365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке

Немският психиатър и психоаналитик Шулц-Хенке (Шульц-Хенке (Schultz-Hencke H., 1892-1953) е един от най-видните представители на т.н. неопсихоанализа (неопсихоанализ). Завършил е Берлинският психоаналитичен институт (Берлинский психоаналитический институт). От 1936 г. работи в организирания от нацистите, единствен по онова време в Германия институт за психологически изследвания и психотерапия под ръководството на М. Гьоринг (М. Геринг (Goring M.), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке