365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация

Под този термин се разбира процесът на изпълнение от страна на индивида на редица упражнения, които могат да намалят неговата нервна активност (нервно-) и напрежението при съкращаването на напречно-набраздената скелетна мускулатура (мускулна) . Този процес обикновено включва изотонични и/или изометрични съкращения на мускулите, изпълнявани от пациента съгласно началната инструкция на психотерапевта. Най-известен от методите за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация