365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

Ролята на психотерапията в съвременното общество е голяма, но нееднозначна. От една страна, тя оказва стабилизиращо влияние върху обществения живот като цяло, а от друга — тя непрекъснато формира свободни от обществения натиск възгледи относно личностното и социалното функциониране на индивида. Различават се няколко повече или по-малко отчетливи О. Ф. Н. П. (Jaeggi E., 1982).

  1. Една от тях е оказването на влияние върху формирането на образа на човека. От момента на поява и на развитие на психоанализата (психоанализ) се засилва систематичното наблюдение върху всекидневното поведение на човека, преди всичко по време на беседите на пациента с лекаря, което има голямо значение при самото полагане на основите на психоанализата от Фройд (Фрейд, Freud S.) и от неговите ученици. Натрупаната от психоанализата система от представи за човешката индивидуалност се използва широко в много области на културния живот с цел да разясни най-различни явления в частната и обществената сфера, благодарение на което протичат значителни изменения в областта на възпитанието — либерализират се отношенията между половете, възпитаването на децата и юношите по отношение на удовлетворяването на техните потребности става по-свободно. В психоаналитичния период влиянието на психотерапията върху масовото съзнание вече не е толкова изразено. На следващия етап обаче, с появата на груповата психотерапия (групповая психотерапия) (группи за срещи/группы встреч, гещалт-терапевтични групи (гештальт-терапевтические группы и др.), се засилва влиянието на психотерапията вече и върху индивидуалното съзнание. Тези видове психотерапия получават широко разпространение, те променят формите на всекидневно общуване за сметка на повишщаването на значимостта на по-пълното и открито изразяване на чувства като агресия, радост, печал и т.н. Поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) също така оказва влияние върху всекидневното съзнание, благодарение на натрупването на определени знания, изразени посредством езика на науката (възпитание посредством подкрепление/подкрепление и угасване/угашение, поощрение и наказание). И все пак, значението на поведенческата психотерапия като цяло е по-малко, отколкото това на психоанализата и на хуманистичната психология и психотерапия.
  2. Друга О. Ф. Н. П. се заключава в това, че във всички направления на психотерапията се признава способността на индивида самостоятелно да променя своето психично състояние, следователно неговата способност към терапевтично изменение зависи от мащаба на неговия потенциал за изменение, от неговата инициатива и пр. Такава концентрация на вниманието върху субекта води до това, че факторите (за появата и развитието – бел. прев.) за появата на психични разстройства лесно могат да бъдат видяни в обшествената ситуация. Това разбиране достига своя пик в САЩ, където с цел да измени обществената и политическа ситуация, на Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.) се предлага да проведе съответна психотерапия с политици, ръководители на държавни структури и членове на други релевантни обществени групировки. В противовес на това много социолози поставят акцент върху надиндивидуалните структури в обществените институти, дейността на които не може да бъде променена […] единствено за сметка на психологизацията на тези структури.
  3. В качеството на следваща О. Ф. Н. П. може да бъде посочено намаляването на значението и на влиянието на фактори, които обуславят невъзможността да се проведе психотерапия с голям брой хора. За ефективност при използването на която и да било психотерапевтична техника може да се говори единствено по отношение на определена част от населението, която особено добре се поддава на психотерапевтични въздействия. Това обикновено са хора от средните социални слоеве, на средна възраст, с развит интелект и с незначителна изразеност на психичните нарушения. Други групи от пациенти обаче, като такива с гранични разстройства, с шизофрения, с изразено хипохондрично развитие, резистентно към психотерапия, именно запълват стационарите, често стигат до повторна хоспитализация и така обременяват обществото. Техният шанс да се излекуват с помощта на съответните методи за психотерапия остава минимален, а лечението им – твърде скъпо. Ето защо О. Ф. Н. П. е и по-активното търсене на пътища за оказване на помощ на такива категории болни.
  4. Още една О. Ф. Н. П. се явява създаването на алтернативна култура. В ситуацията на обществена неувереност и тревога, характерни за постиндустриалното общество, особено значение придобиват субкултурните общности, в рамките на които индивидът получава усещането за принадлежност към своите себеподобни. В психотерапевтичните групи (психотерапевтические группы), съблюдаващи свои правила и ритуали, в рамките на които се появява тясно емоционално взаимодействие, възниква алтернативна култура, която помага да се предолеят отчуждението, неувереността, тревогата. По този начин се смалява реалната, понякога непоносима роля на обществените връзки в различните социални структури.
  5. Важна О. Ф. Н. П. се явява оказването на действена помощ при сложни обстоятелства. Съвременната психотерапия във все по-голяма степен става една от многото видове практическа житейска философия, която помага, утешава, разяснява, а психотерапевтът се превръща все повече в експерт по жизнено важни въпроси.
  6. И накрая – през последните години все по-мащабно става психотерапевтичното движение за самопомощ. В системата за психична саморегулация се включват все по-нови методи на психотерапия, а известни психотерапевти участват в съставянето ръководства по самопомощ.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s