365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

Ролята на психотерапията в съвременното общество е голяма, но нееднозначна. От една страна, тя оказва стабилизиращо влияние върху обществения живот като цяло, а от друга — тя непрекъснато формира свободни от обществения натиск възгледи относно личностното и социалното функциониране на индивида. Различават се няколко повече или по-малко отчетливи О. Ф. Н. П. (Jaeggi E., 1982). … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията