365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление

В контекста на учението за висшата нервна дейност под П. се разбира съчетанието между безусловен дразнител, който предизвиква значима биологична реакция с предхождащ я индиферентен стимул, което води до формирането на класически условен рефлекс. В качеството на подкрепящ се разглежда всеки един стимул, който увеличава вероятността да се проявят определена реакция или форма на поведение. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление