365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията

С развитието на организационните основи на психотерапевтичната помощ, все по-голяма актуалност придобива разработването на основните принципи и методи за подготовка и повишаване на квалификацията в областта на психотерапията. Най-важна задача се явява създаването и реализирането на последователна система, на приемствени и взаимосвързани учебни програми, които позволяват да се осъществява преддипломна, подготовка след ВУЗ и следдипломна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията