365 дни на психотерапията: 319 – Позитивна психотерапия по Н. Песекшиян и Х. Песекшиян

Авторско название на психотерапевтична концепция, разработена през 1972 г. от Н. Песекшиян (Н. Пезекшиян, Peseschkian N.) и неговия син Х. Песекшиян (X. Пезешкиан, Peseschkian H.). Н. Песекшиян обръща внимание на произхода на термина „позитивна психотерапия” (positive psychotherapie от лат. positum — „имащ място, реално съществуващо” («имеющее место, реально существующее»), а не от positivum — положително … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 319 – Позитивна психотерапия по Н. Песекшиян и Х. Песекшиян