365 дни на психотерапията: 318 – Наркопсихотерапия с помощта на газова смес на диазотен оксид и кислород

Един от вариантите на наркопсихотерапия (наркопсихотерапия, Панько Т. В., 1987). При провеждането на психотерапия с помощта на диазотен оксид (закись азота/райски газ) и на кислород се разграничават следните етапи. Първи етап – подготвителен, по време на който на болния се дават сведения за методиката, като не само се подчертават нейните преимущества пред другите (безвредност, висока … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 318 – Наркопсихотерапия с помощта на газова смес на диазотен оксид и кислород