365 дни на психотерапията: 317 – Натурпсихотерапия

Целесъобразността на разграничаването на лечебното влияние на природата в качеството ù на самостоятелен психотерапевтичен метод не се признава от всички. Много автори, без да отричат положителното емоционално въздействие на природата, го разглеждат единствено като фон на психотерапията, а не като същинска такава, която според тях е невъзможна без информация, предавана чрез речта. До голяма степен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 317 – Натурпсихотерапия