365 дни на психотерапията: 316 – Негативно въздействие по Дънлап

Отнася се към прийомите на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапияІ. Дънлап (Денлап (Dunlap K., 1928) издига тезата за това, че от „глупавия навик” човек може да се избави, ако многократно съзнателно повтаря онова привично действие, от което иска да се освободи, и предлага съответстваща на това допускане методика за негативно въздействие. През 1942 г. той публикува … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 316 – Негативно въздействие по Дънлап