365 дни на психотерапията: 315 – Невро-лингвистично програмиране

Модел на човешките комуникации и поведение, който може да бъде ефективно използван за организиране или описване на взаимодействието в психотерапията, педагогиката и управлението с цел тяхното оптимизиране; съвременно направление на постериксонианската психотерапия (ериксонианска хипноза/ эриксоновский гипноз, позитивна психотерапия/позитивная психотерапия), разработвано от 1975 г. от американците Бендлер (Бендлер, Bandler R.) и Гриндер (Гриндер, Grinder J.) (математик … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 315 – Невро-лингвистично програмиране