365 дни на психотерапията: 314 – Съпружеска психотерапия

Особена форма на психотерапия, ориентирана към съпружеската двойка, призвана да ù помогне да преодолее семейните конфликти и кризисни ситуации, да постигне хармония във взаимоотношенията, да обезпечи взаимното удовлетворяване на потребностите (Kratochvil S., 1985). Работата се провежда или със съпружеската двойка, или с един от партньорите, който е дошъл на прием при психотерапевта. В този вариант … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 314 – Съпружеска психотерапия