365 дни на психотерапията: 313 – Психотерапия на лекарствената зависимост

Лекарствената зависимост се развива при повторна периодична или продължителна употреба на препарати, които нанасят вреди на приемащото ги лице, а често и на обществото. У такъв индивид се появява непреодолимо желание или потрeбност да употреби препарата, а в случай на въздържание от него настъпва болестно състояние (абстинентен синдром). Лекарствената зависимост включва три основни компонента: 1) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 313 – Психотерапия на лекарствената зависимост