356 дни на психотерапията: 312 – Ограничена по време и неограничена по цели психотерапия на Кнобел

От момента, когато излиза книгата "Психоаналитична психотерапия" на Александър и Френч (Александер и Френч, Alexander F. G., French Т. М., 1946), възникват методологични различия в рамките на психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд (Freud S.). Съгласуван с психоаналитичната концепция, този нов методологичен подход позволява на психотерапевта да модифицира отделни технически прийоми, без да нарушава фундаменталните принципи … Прочетете повече 356 дни на психотерапията: 312 – Ограничена по време и неограничена по цели психотерапия на Кнобел