365 дни на психотерапията: 311 – Психотерапия, основана на теорията на конфликтите на Хъл, Милър, Долард

Конфликтът от позицията на бихевиоризма (бихевиоризм) може да се определи като едновременно възбуждане на две конкуриращи се тенденции на реагиране (например приближаване и избягване или два различни начина за приближаване). Хъл (Халл, Hull С. L., 1943) и неговите последователи Милър (Миллер (Miller N. Е., 1944)) и Долард (Доллард (Dollard J. А., 1950)) разграничават 3 основни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 311 – Психотерапия, основана на теорията на конфликтите на Хъл, Милър, Долард