365 дни на психотерапията: 310 – Психотерапия чрез увлечения по Скроцки

Метод, разработен от Ю. А. Скроцки (Ю. А. Скроцкий, 1978) за работа с подрастващи, страдащи от психопатии. Другото название на метода е хоби-терапия (хобби-терапия). При разработването на метода авторът се опира на невропсихологическия анализ на поведението с отчитане на подбуждащото влияние върху него на мисловните модели (образи) и на управлението на вече мотивираното поведение чрез … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 310 – Психотерапия чрез увлечения по Скроцки