365 дни на психотерапията: 309 – Психотерапия на емоционалните травми с помощта на движенията на очите по Шапиро

Предложена е от американския психотерапевт Шапиро (Шапиро, Shapiro F.) през 1987 г. Първоначално този метод се нарича техника „десенсибилизация с помощта на движенията на очите” («десенсибилизации с помощью движения глаз»). Самият технически прийом на движението на очите обаче се явява само един от възможните външни дразнители, използвани за активизиране на системата за преработка на информацията … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 309 – Психотерапия на емоционалните травми с помощта на движенията на очите по Шапиро