365 дни на психотерапията: 308 – Рапорт

От френски език rapport — връзка, съобщение, рус. ез. - раппорт. Словесният контакт между хипнотизиращия и хипнотизирания, докато последният се намира в хипнотично състояние. Р. с хипнотизирания може да бъде изолиран (реагиране само на думите на хипнотизатора) или обобщен (генерализиран) (когато всеки един от присъстващите на хинозата/гипноз може да осъществи речеви контакт с хипнотизирания). При … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 308 – Рапорт