365 дни на психотерапията: 307 – Рефрейминг

Название на група методики от невролингвистичното програмиране (нейролингвистическое программирование), предложени от основоположника на тази психотехнология Гриндер (Гриндер, Grinder J.) и Бендлер (Бендлер, Bandler R.), образувано от английската дума frame (рамка, т.е. прерамкиране) и отразяващо психичната цел на методиката – промяна на отношението. Предположението за психотерапевтичния ефект на Р. се изгражда върху хипотезата за субективността на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 307 – Рефрейминг