365 дни на психотерапията: 306 – Реципрочно потискане по Волпе

През 1950 г. Волпе (Вольпе, Wolpe J.) формулира своята теза, че състоянието на тревога представлява само по себе си поведенчески стереотип, който определя закрепващите се реакции спрямо ситуациите, възникващи тревога. Връзката между анксиогенния стимул и рефлекторната тревожна реакция може да бъде отслабена, ако едновреемнно с него действа и фактир, който потиска тревогата, като например мускулното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 306 – Реципрочно потискане по Волпе