365 дни на психотерапията: 303 – Роля на катамнезата в психотерапията

От catamnesis — от гръцки ез. katamnemoneno — да запомнищ. Съвкупността от сведенията за състоянието на болния и за по-нататъшното протичане на болестта след установяване на диагнозата и изписване от стационара или завършване на лечението. Терминът „катамнеза” предлага немският психиатър Хейгън (Хаген, Наgen W.). Различават се близка катамнеза (събиране на сведения след няколко седмици или месеца) и далечна (получаване на сведения след година). В психиатрията при събирането на катамнезата се използват данни, получени в беседата с болния по време на катамнестичния преглед (в стационара, амбулаторно или в дома на болния), а също така сведения, получени от роднините, познатите, колегите, от различни медицински документи, а ако е необходимо се провеждат и повторни лабораторни (включително и психологически) изследвания.

Катамнезата се използва за потвърждаване на установената диагноза, за изследеване на динамиката на заболяването, за сравняване на непосредствените и дългосрочните резултати на лечението. Катамнестичният метод има голямо значение при оценка на ефективността на различни видове психотерапия, преди всичко на личностно-ориентираната такава. Това се отнася и до личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) при неврозите, където степента на клиничното подобрение и неговата устойчивост до голяма степен се определят от допълнителни (освен същинските клинични) психологически критерии, от степента на осъзнаване (осознание) от страна на пациента на психичните механизми на неговата болест, от степента на промяна на нарушените отношения на личността, от степента, до която се подобрява социалното функциониране на пациента  (Федоров А. П., 1977; Кайдановская Е. В., 1982, Карвасарский Б. Д., 1990). Постиганите в хода на личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия личностни изменения, свързани с преизграждането на нарушената система от отношения на болния с невроза, водят в катамнезата до устойчиво и често нарастващо клинично подобрение чрез реализиране на тези изменения в реалния живот на пациента, което намира своето отражение в повишаването на социално-психологическата адаптираност на болните с неврози.

Методът на катамнезата не само позволява по-обективно да се оцени ефективността на непосредствените и дългосрочните резултати от различни видове психотерапия (Абабков В. А.), но и адекватно да се разрешават въпроси, свързани с целесъобразността на поддържащата психотерапия (поддерживащая психотерапия).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s