365 дни на психотерапията: 303 – Роля на катамнезата в психотерапията

От catamnesis — от гръцки ез. katamnemoneno — да запомнищ. Съвкупността от сведенията за състоянието на болния и за по-нататъшното протичане на болестта след установяване на диагнозата и изписване от стационара или завършване на лечението. Терминът „катамнеза” предлага немският психиатър Хейгън (Хаген, Наgen W.). Различават се близка катамнеза (събиране на сведения след няколко седмици или … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 303 – Роля на катамнезата в психотерапията