365 дни на психотерапията: 302 – Самомоделиране на основата на видеозапис

Прилага се в 2 варианта: програма от занимания за самомоделиране (аутоекземплификация/ аутоэкземплификация), съставена преимуществено от самите пациенти, които участват непосредствено в избора на видеосюжети, в сътрудничество с психотерапевта или самостоятелно от психотерапевта. Достойнството на първия вариант се състои в това, че самомоделирането изпълнява едновременно 2 функции: пациентите незабелязано за самите себе си се въвличат в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 302 – Самомоделиране на основата на видеозапис