365 дни на психотерапията: 301 – Самоуправляваща се психотерапевтична група

На английски език - self-help group, consciousness-raising group). Група, която провежда своите занимания без ръководител-професионалист. Могат да бъдат разграничени 8 типа С. П. Г. Група, оглавена от лидер-непрофесионалист, който претендира да изпълнява ролята на психотерапевта и на учителя-гуру. Често заниманията в такива групи повлияват негативно както на участниците, така и на лидера. В нашата страна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 301 – Самоуправляваща се психотерапевтична група