365 дни на психотерапията: 300 – Симптоматична психотерапия

Наред с каузалната (причинната, психогенетичната) психотерапия С. П. се явява неизменна част от индивидуалните психотерапевтични програми. Към С. П. се отнасят направления, методи, форми и технически прийоми, ориентирани непосредствено към отстраняването или към отслабването на симптоматиката на заболяването. По това С. П. се отличава например от личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия на Карвасарский, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная (реконструктивная) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 300 – Симптоматична психотерапия