365 дни на психотерапията: 299 – Синдром на емоционалното изгаряне

Специфичен вид професионална деформация при лица, работещи в тесен емоционален контакт с клиенти и пациенти, при оказване на професионална помощ. Терминът «burnout» («эмоциональное сгорание») е предложен от американския психиатър Фрайденберг (Фрейденберг, Freidenberg H. G.) през 1974 г. При превода на английския термин «burnout» на русский язык, родните автори използват два варианта на превод: „емоционално прегаряне” … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 299 – Синдром на емоционалното изгаряне