365 дни на психотерапията: 298 – Система от психокоригиращи въздействия в терапевтичното общество на Ледер

  Ледер (Ледер, Leder S.) е известен полски психотерапевт, който има съществен принос за развитието на теорията и практиката на псхотерапията, особено в областта на груповата психотерапия (групповая психотерапия) и използването на терапевтично общество в лечението на неврози. В центъра на терапевтичната система на Ледер лежи целесъобразността на диференцираната оценка на причините и механизмите за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 298 – Система от психокоригиращи въздействия в терапевтичното общество на Ледер