365 дни на психотерапията: 328 – Копинг-механизми (механизми за справяне)

КОПИНГ-МЕХАНИЗМЫ (МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ) (от англ. coping — справян). Изучаването на поведението на човека в стресови ситуации води до разкриването на механизми за справяне, или копинг-механизми, които определят успешната или неуспешната адаптация. За първи път терминът „копинг” («coping») се използва от Мърфи (Мерфи, Murphy L.) през 1962 г.  при изследването на начините за преодоляване от страна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 328 – Копинг-механизми (механизми за справяне)

365 дни на психотерапията: 327 – Конфронтация

1) Противопоставяне, стълкновение, противостоене на мненията на хора или на групировки. В този негов социално-психологически смисъл терминът може да се употребява при описване на процеса на групова или на семейна психотерапия (семейная психотерапия). 2) В психотерапията това е един от основните технически прийоми за представяне на един пациент или на група на техните неосъзнавани или … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 327 – Конфронтация

365 дни на психотерапията: 326 – Косвено внушение

Разновидност на внушението (внушение), при което неговото съдържание се подкрепя от строго определени и конкретни условия, при наличието на които то ще се реализира. В случаите на К. В. се използва допълнителен дразнител, който придобива ново информационно значение при провеждането на прякото внушение. Тази форма на внушение се явява основа на опосредстващата и потенционираща психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 326 – Косвено внушение

Зрелостта на жената – отваряме кутията на Пандора /уебинар на м. януари/

С огромно удоволствие Ви представям първия за 2020 година месечен онлайн-семинар "Зрелостта на жената - отваряме кутията на Пандора", създаден с любов към жените във всички техни сезони 🧡 В него ще чуете защо се случва така, че обгрижвани и състоятелни жени сякаш повяхват с годините, а обратното - невзрачни преди представителки на нежния пол … Прочетете повече Зрелостта на жената – отваряме кутията на Пандора /уебинар на м. януари/

365 дни на психотерапията: 325 – Негативна терапевтична реакция

Специален термин, който обозначава рядко срещана, нежелателна реакция на психоаналитичното лечение, а именно: задълбочаване на симптоматиката на пациента в отговор на онези интерпретации (интерпретация), които се е очаквало, че ще облекчат болестните прояви. Създава се впечатлението, че някои хора предпочитат страданието пред излекуването. Фройд (Фрейд, Freud. S.) свързва с този феномен „безсъзнателното чувство за вина” … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 325 – Негативна терапевтична реакция

365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке

Немският психиатър и психоаналитик Шулц-Хенке (Шульц-Хенке (Schultz-Hencke H., 1892-1953) е един от най-видните представители на т.н. неопсихоанализа (неопсихоанализ). Завършил е Берлинският психоаналитичен институт (Берлинский психоаналитический институт). От 1936 г. работи в организирания от нацистите, единствен по онова време в Германия институт за психологически изследвания и психотерапия под ръководството на М. Гьоринг (М. Геринг (Goring M.), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке

365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация

Под този термин се разбира процесът на изпълнение от страна на индивида на редица упражнения, които могат да намалят неговата нервна активност (нервно-) и напрежението при съкращаването на напречно-набраздената скелетна мускулатура (мускулна) . Този процес обикновено включва изотонични и/или изометрични съкращения на мускулите, изпълнявани от пациента съгласно началната инструкция на психотерапевта. Най-известен от методите за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация

365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

Ролята на психотерапията в съвременното общество е голяма, но нееднозначна. От една страна, тя оказва стабилизиращо влияние върху обществения живот като цяло, а от друга — тя непрекъснато формира свободни от обществения натиск възгледи относно личностното и социалното функциониране на индивида. Различават се няколко повече или по-малко отчетливи О. Ф. Н. П. (Jaeggi E., 1982). … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление

В контекста на учението за висшата нервна дейност под П. се разбира съчетанието между безусловен дразнител, който предизвиква значима биологична реакция с предхождащ я индиферентен стимул, което води до формирането на класически условен рефлекс. В качеството на подкрепящ се разглежда всеки един стимул, който увеличава вероятността да се проявят определена реакция или форма на поведение. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление

365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията

С развитието на организационните основи на психотерапевтичната помощ, все по-голяма актуалност придобива разработването на основните принципи и методи за подготовка и повишаване на квалификацията в областта на психотерапията. Най-важна задача се явява създаването и реализирането на последователна система, на приемствени и взаимосвързани учебни програми, които позволяват да се осъществява преддипломна, подготовка след ВУЗ и следдипломна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията